“นิทรรศการภาพเมืองเลื่องชื่อทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง”จัดขึ้นออนไลน์
 การเผยแพร่:2020-12-29 18:19:23   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

วันที่ 28 ธันวาคม สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัด “นิทรรศการภาพเมืองเลื่องชื่อทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ผ่านทางออนไลน์ นายหลี ซีขุย อุปนายก สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ประชาชนจีน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นาย Zaw Myint Maung ผู้ว่าราชการจังหวัดมัณฑะเลย์ของเมียนมา และนาย Va Than ผู้ว่าราชการจังหวัดกระแจะของกัมพูชา ต่างบันทึกคลิปวิดีโอกล่าวอวยพรการจัดนิทรรศการครั้งนี้

เนื้อหาของนิทรรศการแบ่งออกเป็นทัศนียภาพธรรมชาติ ทิวทัศน์เมือง วัฒนธรรมประเพณี และการไปมาหาสู่กันฉันมิตร นำเสนอความสวยงามผ่านกว่า 200 ภาพ จาก 10 เมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการติดต่อสัมพันธ์มาช้านานของ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาซึ่งแลกเปลี่ยนและเจริญร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอันดีงามของประชาชนในทุกประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่จะกระชับการเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน พัฒนาแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ตลอดจนสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (TIM/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น