จีนเปิดใช้งานสะพานโค้งใหญ่ที่สุดในโลก
 การเผยแพร่:2020-12-29 18:33:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

วันที่ 28 ธันวาคม สะพานผิงหนานที่ 3 ในเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ซึ่งเป็นสะพานโค้งใหญ่ที่สุดในโลก สร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานแล้ว

สะพานที่มีความโค้ง 575 เมตรแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่เมืองกุ้ยก่างของเขตกว่างซี สร้างข้ามแม่น้ำสุนเจียง มีความยาวทั้งสิ้น 1,035 เมตร การก่อสร้างใช้เหล็กกล้า 15,000 ตัน ออกแบบให้รองรับความเร็วสูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ขณะก่อสร้างสะพานวิศวกรรังสรรค์นวัตกรรมใหม่บนพื้นฐานเทคโนโลยีการสร้างสะพานโค้งของจีน แล้วจึงนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์เครื่องจักร ผลงานด้านสารสนเทศ แผนบริหารมาตรฐานสากล และกรรมวิธีการก่อสร้างที่ทันสมัย มีความคืบหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญหลายข้อ นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างสะพานโค้งแห่งนี้ยังได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์รวม 37 รายการ

จีนมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสะพานตั้งแต่สมัยโบราณ ขณะนี้ สะพานขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างยากหลายแห่งที่จีนสร้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศกลายเป็นตัวแทนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลก ทั้งนี้ การก่อสร้างและเปิดใช้งานสะพานโค้งแห่งนี้เป็นหมุดหมายของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีสะพาน (TIM/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น