กรุงปักกิ่งแจกอั่งเปาดิจิทัลกระตุ้นการบริโภคในพื้นที่รวม 10 ล้านหยวน
 การเผยแพร่:2021-02-07 16:53:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป   เทศบาลกรุงปักกิ่งจะจัดเทศกาลจับจ่ายใช้สอยที่มีประเด็นว่า “ย่านการค้าหวังฝูจิ่งดิจิทัล เทศกาลซื้อของฤดูหิมะและน้ำแข็ง”  โดยจะแจกอั่งเปาดิจิทัลรวมมูลค่า 10 ล้านหยวนให้แก่ผู้ที่ฉลองเทศกาลตรุษจีนในกรุงปักกิ่ง  เพื่อขับเคลื่อนความต้องการภายในประเทศ  และรณรงค์ให้ผู้คนทั้งหลายฉลองเทศกาลตรุษจีนปีนี้ในพื้นที่

เทศกาลจับจ่ายใช้สอยครั้งนี้จัดขึ้นโดยตำบลตงเฉิง  กรุงปักกิ่ง  โดยจะแจกอั่งเปาจำนวน 50,000 ซอง  แต่ละซองมูลค่า 200 หยวน  ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์นี้  ผู้บริโภคในกรุงปักกิ่งสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ผ่านแอปพลิเคชั่นจิงตงและแอปพลิเคชั่นจิงสี่

อนึ่ง เทศบาลกรุงปักกิ่งจะประกาศผลการจับรางวัลผู้ที่ได้รับอั่งเปาดิจิทัลในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  สำหรับผู้ที่ได้รับอั่งเปาดังกล่าวสามารถใช้เงินดิจิทัลในอั่งเปาซื้อของตามร้านค้าที่กำหนดไว้ในย่านการค้าหวังฝูจิ่ง หรือผ่านแอปพลิเคชั่นจิงตง(JD)ได้ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เดือนอ้าย ตามปฏิทินจันทรคติของจีน   (Yim/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น