การค้าดิจิทัลจีนแข่งขันมากขึ้นในตลาดโลก
 • กวางสี
 • อาเซียน
 • อ่าวเป่ยปู้
 • รายงานพิเศษ
bbrtv
bbrtv
bbrtv
 • เศรษฐกิจ
 • ท่องเที่ยว
 • วัฒนธรรม
 • การศึกษา

ภาพข่าว

 • บันไดใบไม้สีทองในเมืองคุนหมิงดึงดูดชาวเมืองจำนวนมาก
 • ต้นแปะก๊วยสีเหลืองในสวนสาธารณะจงซาน
 • พาชมความสวยงามของต้นหูหยาง เขตซินเจียง
 • ซ่างเหรา-เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • การเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิ
 • "เศรษฐกิจดอกไม้" ที่บานในฤดูใบไม้ผล
 • ป่าไม้หลากสีในจีน
 • หิมะตกในช่วงต้นฤดูใบไม้พลิ